שום אדם איננו אי

כולו משל עצמו,

כל אדם הוא פיסה מן היבשת

חלק מארץ רבה…

                                    ג'ון דאן

נוף ישראלי

מפריד תכלת